Produkty regionalne


Produkty regionalne to wyroby wyjątkowe, wytwarzane w sposób tradycyjny w określonym regionie. Ich jakość potwierdzają certyfikaty przyznawane przez Komisję Europejską: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Certyfikaty te uzyskało 14 małopolskich produktów.

Produkty tradycyjne


Produkty tradycyjne wytwarzane są tradycyjnymi metodami (stosowanymi od co najmniej 25 lat), co wpływa na ich wysoką jakość i wyjątkowe właściwości. Specjały te stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.
Produkty tradycyjne tworzą Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Liście znajduje się aż 215 wyrobów z Małopolski!