smaki

Małopolskie smaki / Produkty regionalne / Czosnek galicyjski

Czosnek galicyjski


Nazwą czosnek galicyjski określa się wybrane odmiany czosnku, których produkcja spełnia ustalone wymogi, a gotowy produkt – określone kryteria jakościowe. Produkt ten może być hodowany wyłącznie na terenie gmin: Koniusza, Radziemice i Słomniki. Jest to związane z faktem, że nazwa „czosnek galicyjski” została zarejestrowana przez Komisję Europejską w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.

Jakość czosnku galicyjskiego to zasługa m.in. specyficznego mikroklimatu doliny Szreniawy, odpowiednich warunków glebowych oraz umiejętności lokalnych producentów. Otrzymują oni produkt o wysokiej zawartości alliny (odpowiedzialnej za charakterystyczny czosnkowy smak), fioletowo-różowym lub fioletowym zabarwieniem łuski, dużej główce i także dużych pojedynczych ząbkach.

Czosnek galicyjski od dawna cieszył się popularnością, nie tylko na terenie Galicji. Dzięki kupcom, którzy Słomniki odwiedzali w drodze po sól z podkrakowskich kopalni, produkt trafiał w odległe rejony Europy.