Małopolskie smaki / Aktualności / „Małopolska Trasa Smakoszy” – Certyfikacja Regionalnych Karczm w Małopolsce. Rozpoczynamy trzecią edycję!

„Małopolska Trasa Smakoszy” – Certyfikacja Regionalnych Karczm w Małopolsce. Rozpoczynamy trzecią edycję!


Małopolska Organizacja Turystyczna od lat zajmuje się promocją Małopolski „od kuchni” poprzez ukazywanie bogactwa jej smaków i dziedzictwa kulinarnego. Rozpoczynamy trzecią edycję certyfikacji, która zakończy się przyznawaniem Certyfikatów „Regionalna Karczma Małopolski” na rok 2016.

Projekt „Małopolska Trasa Smakoszy – Certyfikacja Regionalnych Karczm Małopolski jako element podnoszenia jakości usług turystycznych” oraz utworzenie „Małopolskiej Trasy Smakoszy” prowadzony jest przez MOT od 2011 roku i służy identyfikacji obiektów gastronomicznych o najwyższym standardzie i jakości świadczonych usług oraz wzmocnieniu promocji małopolskich produktów tradycyjnych i regionalnych.

 
 
WYTYCZNE CERTYFIKACJI – „Księgi jakości gastronomii regionalnej, czyli o czym karczmarz wiedzieć powinien”

Certyfikacja przebiega zgodnie z wytycznymi „Księgi jakości gastronomii regionalnej, czyli o czym karczmarz wiedzieć powinien”. Jest to dokument strategiczny, przyjęty uchwałą Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zawierający m.in. następujące treści:

– procedurę i wytyczne certyfikacji obiektów gastronomicznych;

– wymagania, jakie powinny spełniać obiekty gastronomiczne ubiegające się o certyfikację (kryteria certyfikacji);

– kompendium wiedzy o tradycjach karczmarskich w Małopolsce i pożądanych standardach jakości lokali gastronomicznych;

– wzór ankiety weryfikacyjnej sprawdzającej spełnienie określonych wymagań;

– procedurę kontroli jakości w obiektach gastronomicznych, które uzyskały certyfikat jakości.
 
 

Obiekty gastronomiczne, które chcą ubiegać się o certyfikat „Regionalna Karczma Małopolski 2016” proszone są o zgłoszenia na wypełnionym formularzu oraz załączenie podpisanego i opieczętowanego bonu konsumpcyjnego.

Dokumenty należy przesyłać w formie skanu na adres: elzbietatm@mot.krakow.pl, a następnie oryginał pocztą na adres biura MOT: Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 października 2015 r.

 
Do pobrania:

formularz zgłoszenia,
bon konsumpcyjny,
dokument „Księga jakości gastronomii regionalnej”,
informacja prasowa
.
 
 
Członkowie Zespołów Oceniających będą odwiedzać karczmy anonimowo do końca listopada 2015 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora projektu: p. Elżbiety Tomczyk-Miczki: elzbietatm@mot.krakow.pl